• Zaloguj się
  Zaloguj się
 • Zarejestruj się
0
Koszyk:
Koszyk
info: Twój koszyk jest pusty!

Reklamacje

Reklamacje

 

Każdy klient ma prawo do reklamowania produktu, jeśli uzna że produkt był wadliwy.

Procedura reklamacji:

 1. Skontaktuj się z obsługą sklepu i opisz powód reklamacji. Nasi konsultanci pomogą w ocenie problemu (mogą poprosić o zdjęcie wadliwego produktu).

Możesz się skontaktować:

 • Telefonicznie pod numerem telefonu: 32 232 05 26
 • Mailowo: sklep@trilink.com.pl

 

1. Pobierz formularz reklamacyjny, wypełnij go i wyślij na maila: sklep@trilink.com.pl

 

2. Zapakuj produkt i wyślij go na adres siedziby firmy: ul. Witkiewicza 16, 44-100 Gliwice

 

3. Reklamacja będzie rozpatrywana przez nasz dział reklamacyjny.

 

4. O wyniku reklamacji będą Państwo informowani na bieżąco przez naszą obsługę klienta.

 

O procedurze reklamacji można zapoznać się w naszym regulaminie.

 

Reklamacje – zgłoszenie niezgodności towaru z umową.

 

 1. W przypadku, gdy Kupujący jest firmą, podmiotem gospodarczym lub instytucją, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 2. Sprzedający odpowiada za wady towaru z tytułu rękojmi, jeśli wada produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty zakupu towaru.
 3. Reklamacje można zgłaszać telefonicznie, mailowo lub pocztą tradycyjną. Dane kontaktowe podano w §1, punkcie 3.
 4. Kupujący ma prawo żądać odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny, chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad, albo usunie wadę.
 5. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przez Kupującego:
  • Reklamowanego towaru na adres siedziby firmy Profi Kamil Kosierkiewicz.
  • Jednoznacznego dowodu zakupu.
  • Wypełnionego formularza reklamacyjnego, który zawierać powinien opis usterki i reklamacji, a także wskazanie roszczenia.
 6. Sprzedający ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji, liczone od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli Sprzedający nie ustosunkuje się w tym czasie do żądań Kupującego, oznacza to, że uznaje te żądania za zasadne. Jeśli naprawa wiąże się z dostarczeniem nowego lub naprawionego produktu, koszty transportu ponosi Sprzedający.
 7. W razie odesłania uszkodzonego sprzętu, Kupujący jest zobowiązany umieścić na liście przewozowym w polu „zadeklarowana wartość”, cenę zakupu reklamowanego towaru. Kwota ta stanowić będzie deklarację wartości ubezpieczenia.
 8. Sprzedający odrzuci zgłoszenia reklamacyjne, wynikające z nieprawidłowego użytkowania sprzętu, w razie jego uszkodzenia mechanicznego pochodzenia zewnętrznego, a także w sytuacji, gdy sprzęt nosi ślady naprawy wykonanej przez Kupującego we własnym zakresie.